Canon_BrandAge

แคนนอนรับรางวัล “Thailand's Most Admired Brand ประจำปี 2016”

นายวรินทร์ ตันติพงศ์พาณิช (ขวา) รองประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด รับมอบรางวัล Thailand’s Most Admired Brand ประจำปี 2016 ปีที่ 16 หรือแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดจากผู้บริโภคในหมวดพรินเตอร์ จากนายธนเดช กุลปิติวัน (ซ้าย) บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BrandAge โดยเป็นสำรวจความนิยมของผู้บริโภคต่อกลุ่มธุรกิจต่างๆจากกลุ่มตัวอย่าง 2,100 ชุดทั่วประเทศโดยนิตยสาร BrandAge ร่วมกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ โดยล่าสุด สินค้าเลเซอร์พรินเตอร์ของแคนนอนมีสัดส่วนการตลาดขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน การมอบรางวัล Thailand’s Most Admired Brand จัดขึ้น ณ ห้องศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เมื่อเร็วๆนี้