Thermal Solutions

AMD ส่งมอบ ระบบระบายความร้อน Thermal Solutions และหน่วยประมวลผลรุ่นใหม่ เพื่อการทำงานที่เสถียรและเกือบเงียบสนิท

AMD ส่งมอบ ระบบระบายความร้อน Thermal Solutions และหน่วยประมวลผลรุ่นใหม่ เพื่อการทำงานที่เสถียรและเกือบเงียบสนิท

AMD (NASDAQ: AMD) เปิดตัวระบบระบายความร้อนและตัวชูโรงอย่าง AMD Wraith Cooler พร้อมทั้งหน่วยประมวลผล AMD A10-7860K และ AMD Athlon™ X4 845

AMD ส่งมอบ ระบบระบายความร้อน Thermal Solutions และหน่วยประมวลผลรุ่นใหม่เพื่อการทำงานที่เสถียรและเกือบเงียบสนิท

AMD ส่งมอบ ระบบระบายความร้อน Thermal Solutions และหน่วยประมวลผลรุ่นใหม่ เพื่อการทำงานที่เสถียรและเกือบเงียบสนิท

MD (NASDAQ: AMD) เปิดตัวระบบระบายความร้อนและตัวชูโรงอย่าง AMD Wraith Cooler พร้อมทั้งหน่วยประมวลผล AMD A10-7860K และ AMD Athlon™ X4 845 AMD Thermal Solutions รุ่นใหม่   ระบบระบายความร้อน AMD Thermal Solutions ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้งานที่ให้ความสำคัญกับเสียง รูปลักษณ์ และการทำงานของเดสก์ท็อปพีซีสามารถทำงานได้เกือบเงียบสนิทที่ 39 เดซิเบล หรือทำงานเงียบกว่ารุ่นก่อน 1 ใน 10 เท่า AMD thermal solutions ประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผลของ AMD ถึง 7 ตัว (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่าง)