เอไอเอส ได้รับความไว้วางใจจาก One Link ร่วมให้บริการ Tracking Solution มั่นใจเครือข่ายที่ดีที่สุด และครอบคลุมทั่วประเทศ

เอไอเอส ได้รับความไว้วางใจจาก One Link ร่วมให้บริการ Tracking Solution มั่นใจเครือข่ายที่ดีที่สุด และครอบคลุมทั่วประเทศ

เอไอเอส โดย นายวีรชัย พัชโรภาสวงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร ได้รับความไว้วางใจจาก บ.วันลิ้งค์ จำกัด โดย นายสัมฤทธิ์ บุญอมร กรรมการผู้จัดการ หนึ่งในผู้นำการให้บริการ“Tracking Solution” รายใหญ่ของไทย มั่นใจเลือกใช้ศักยภาพเครือข่าย 4G/3G ที่ดีที่สุด และครอบคลุมทั่วประเทศ ของเอไอเอส อำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งทั่วประเทศ