เอไอเอส ได้รับความไว้วางใจจาก One Link ร่วมให้บริการ Tracking Solution มั่นใจเครือข่ายที่ดีที่สุด และครอบคลุมทั่วประเทศ

เอไอเอส โดย นายวีรชัย พัชโรภาสวงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร ได้รับความไว้วางใจจาก บ.วันลิ้งค์ จำกัด โดย นายสัมฤทธิ์ บุญอมร กรรมการผู้จัดการ หนึ่งในผู้นำการให้บริการ“Tracking Solution” รายใหญ่ของไทย มั่นใจเลือกใช้ศักยภาพเครือข่าย 4G/3G ที่ดีที่สุด และครอบคลุมทั่วประเทศ ของเอไอเอส อำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งทั่วประเทศ