ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัว VSP G SERIES อัพเกรดด้วย NATIVE NAS , ระบบ TIER ข้อมูลไประบบคลาวด์ และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยลูกค้าพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

ดร. มารุต มณีสถิตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และพม่า บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด หรือ HDS กล่าวว่า บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น (HDS) ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด  เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) G Series ที่ได้รับการอัพเกรดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งกว่าเดิม ซึ่งออกแบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระบบไอทีเดิมที่องค์กรใช้งานอยู่ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพจากการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในหลากหลายรูปแบบที่ถูกจัดเก็บ (Multi-Protocol) ไว้ในระบบไอที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากขึ้น