ดีแทคจัดทำ White Paper “เส้นทางสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ผลักดันร่วมวาระของรัฐบาล

ดีแทคจัดทำ White Paper “เส้นทางสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ผลักดันร่วมวาระของรัฐบาล

ประเทศไทยพร้อมยกระดับศักยภาพสู่ผู้นำทางด้านดิจิทัลในกลุ่มประเทศอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2563 ดีแทคพร้อมนำเสนอผ่าน White Paper บรรจุวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะนำประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสู่ระดับสากล รายงานหัวข้อ “เส้นทางสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกคน” ได้ถูกนำเสนออย่างเป็นทางการในงาน Asia Pacific Digital Societies Policy Forum 2016 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2559 โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ สมาคมจีเอสเอ็ม(GSMA) ในรายงานฉบับดังกล่าวดีแทคได้จัดทำข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและกำหนดเป็น 6 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในปี พ.ศ. 2563 ตลอดจนข้อเสนอแนะและบทพิสูจน์ทุกยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุม