TP-LINK พร้อมสู้ตลาดเน็ตเวิร์ค ส่ง VDSL อุปกรณ์แชร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรุกตลาด Home User

TP-LINK พร้อมสู้ตลาดเน็ตเวิร์ค ส่ง VDSL อุปกรณ์แชร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรุกตลาด Home User

VDSL เป็นระบบเครือข่ายที่พัฒนาและออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในอาคารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการถ่ายโอนข้อมูลระดับสูง โดยส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ มีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงกว่าและเร็วกว่าทำให้มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลทั้งในส่วนของ Upload และ Download สูงถึง 100 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งเป็นเทรนด์ของผู้ใช้ที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีนี้กันแล้วในหลายๆ พื้นที่ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการรองรับกับตลาดเน็ตเวิร์คที่เติบโตสูงขึ้น ทาง TP-LINK พร้อมส่งอุปกรณ์ VDSL อุปกรณ์แชร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ตลาด Home User ดังนี้