มุม Life Stlye & IoT

วันนี้ไม่กล่าวถึง Internet of Thing (IoT) ไม่ได้แล้ว เพราะว่าอุปกรณ์อิเลคเทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราหยิบจับในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน หรือที่ทำงาน เราสามารถสั่งให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ทำงานได้ ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ Android, iOS และเจ้าสมาร์ทโฟนตัวเดียวกันนี้ ยังสามารถที่จะสื่อสารกับอุปกรณ์เข้าถึงระยะไกลหรือสมาร์ทปลั๊ก ที่ถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทปลั๊กทุก ๆ ที่อยู่ในบ้านหรือที่ทำงานและมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ก็จะสื่อสารกันได้  หรืออาจกล่าวได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหยิบจับในชีวิตประจำวันสามารถรับคำสั่งให้ปิด-เปิดอุปกรณ์ให้ทำงานได้ผ่านสมาร์ทโฟน  ซึ่งก็คือเทรนด์ของ IoT ที่เป็นไปตามจำนวนการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มสูงขึ้น