Tag: xDedic Marketplace

  • เปิดโปง “xDedic” ตลาดมืดโจรไซเบอร์ ไทยติดโผอันดับ 22  เซิร์ฟเวอร์ไทยถูกแฮกพร้อมขายแล้ว 1,148 รายการ

    เปิดโปง “xDedic” ตลาดมืดโจรไซเบอร์ ไทยติดโผอันดับ 22 เซิร์ฟเวอร์ไทยถูกแฮกพร้อมขายแล้ว 1,148 รายการ

    แคสเปอร์สกี้ แลปได้ทำการสืบสวนตลาดซื้อขายใต้ดินที่ชื่อว่า “xDedic Marketplace”  ซึ่งเป็นแหล่งที่อาชญากรไซเบอร์ทำการซื้อขายแอคเซส หรือการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเจาะระบบแล้วได้ในราคาแสนถูกเพียงเซิร์ฟเวอร์ละ 200 กว่าบาท (หรือ $6) เท่านั้น ปัจจุบันมีเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกแฮกขึ้นรายการพร้อมจำหน่ายแอคเซสในแบบ Remote Desktop Protocol (RDP) อยู่ถึง 70,624 เซิร์ฟเวอร์เลยทีเดียว สำหรับประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่สูงถึง 22 ด้วยจำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกแฮกแล้ว 1,148 รายการ (ข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคม 2016)