Yip In Tsoi

“ยิบอินซอย”มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพสาขา ICT

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และคุณแววรัตน์ ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการสายงานบุคคล และประชาสัมพันธ์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัดและบริษัทในเครือ พร้อมทีมงาน ร่วมกันให้การต้อนรับ คุณเทียนชัย ลายเลิศ  ประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชา ICT  ให้กับพนักงานยิบอินซอยที่สอบผ่านจำนวน 40 คนในสาขา Hardware สาขา Network & Security  และสาขา Project Management ทั้งนี้ยิบอินซอยคือองค์กรภาคเอกชนผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งแรก ที่ร่วมผลักดันบุคลากรเข้าสู่การรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ (ICT) โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   โดยมีนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  พร้อมแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้รับมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชา ICT …

“ยิบอินซอย”มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพสาขา ICT Read More »

“ยิบอินซอย” หนุน “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ”

“ยิบอินซอย” หนุน “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ คณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย พร้อมด้วยนางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ในฐานะกรรมการคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  ร่วมงานสัมมนา…มิติใหม่ของภาคธุรกิจกับการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ปี 2559 ….ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ…หอการค้าไทย… งานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจกรรม ที่สอดคล้องกับแนวทางภาครัฐ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการไทย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ทั้งนี้บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมานานกว่า 90 ปี ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจ้างงานแก่ผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง  การร่วมงานสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการตอกย้ำแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกวางไว้อย่างเหมาะสมนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท งานสัมมนาจัดขึ้น ณ ห้องปริ๊นส์บอลรูม 3 โรงแรมปริ๊นพาเลส มหานาค กรุงเทพฯ

“ยิบอินซอย”ผู้นำการผลักดันบุคคลากรสู่....ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา ICT...

“ยิบอินซอย”ผู้นำการผลักดันบุคคลากรสู่….ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา ICT…

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณเทียนชัย ลายเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ให้สัมภาษณ์พิเศษพร้อมถ่ายทำวีดิทัศน์กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์การภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งแรกที่ร่วมผลักดันบุคลากรเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์( ICT)  เพื่อนำเสนอมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  พร้อมกับเชิญชวนบุคลากรในสาขา ICT เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะตนเองกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   การสัมภาษณ์พิเศษพร้อมถ่ายทำวีดิทัศน์ครั้งนี้จะถูกนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนต่อไป  โดยถ่ายทำ ณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  ถนนมหาพฤฒาราม บางรัก