AMD โชว์สมรรถนะ "Zen" สุดยอดเน็กซ์-เจนเนอร์เรชั่น คอร์โปรเซสเซอร์

ในงานที่จัดขึ้นที่ซานฟรานซิสโก AMD (NASDAQ: AMD) เผยสถาปัตยกรรมเพิ่มเติม และเผยโฉม “Zen” คอร์ โปรเซสเซอร์รุ่นใหม่สมรรถนะสูง ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานของชุดคำสั่งต่อหน่วยสัญญาณนาฬิกาเพิ่มขึ้นถึง 40% ช่วยให้การทำงานของโปรเซสเซอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น